Arrangerer næringslivskonferanse om Ring 4 i Vikersund