Inntil 40 år med bropenger – eller 100 år med fergebillett?

Finansiering av broer som avløser ferger, må ses i et langt perspektiv.
Scroll to Top