Ny firepartiregjering: Flere prosjekter til Nye Veier og fartsgrense på 120 km/t

Detaljeringsgraden for hva H, FrP, V og KrF vil gjøre på vei øker i den nye regjeringsplattformen, sammenlignet med den forrige.
Scroll to Top