Økt innsats mot useriøse og kriminelle aktører innenfor veganlegg, drift og vedlikehold

Statens vegvesen har styrket sin innsats mot useriøs og kriminell aktivitet. I januar inviterer vi bransjen til dialog om situasjonen.