Slik forskjellsbehandles norske og utenlandske transportører