«Statens vegvesen skal fortsatt gje eit godt tenestetilbod i heile landet»

"Vårt utgangspunkt er at statlige arbeidsplassar kan fordelast i heile landet, og at tenestene i størst mulig grad skal være nær folk."