Dette sier forskningen om ulykkesrisiko for utenlandske godsbiler

Transportøkonomisk institutt gikk nylig ut med en påminner: Utenlandske tunge godsbiler har tre ganger så høy risiko for å bli involvert i eneulykker sammenliknet med norske tunge godsbiler. Manglende erfaring og kompetanse når det gjelder å kjøre på norske veger, samt takle norsk vinterføre, synes å være viktige årsaksfaktorer.