Norges første motorveg i betong ble også den siste