Tunnelsikkerhet blir pensum for brann- og redningstjenesten