Veidekke stevner Vegvesenet midt i gigantprosjekt

Veidekke har tatt ut stevning mot Statens vegvesen midt i det pågående gigantprosjektet E39 Rådal-Svegatjørn, mens byggherren truer med dagbøter opp mot 230 millioner kroner.
Scroll to Top