Anbefaler tidlig involvering av entreprenør for å sikre optimal løsning i byggeprosjekter

Riktig gjennomføringsstrategi kan gi bedre kvalitet og forhindre kostnadsoverskridelse.