Arrangerer klassisk konsert i tunnel på E16 Bagn-Bjørgo