«Byråkratene styrer for mye i samferdselspolitikken»

Har byråkratene og fagetatene for mye makt når Nasjonal transportplan utformes? Er politikerne prisgitt fagfolkets utredninger og meninger?