De med lavest inntekt subsidierer dem med høyere inntekt, så de høytlønnede får romslig plass på veien og når raskere fram til arbeid eller møteavtale