Misliker diskriminering og båstenking

NLFs «lastebilgeneral» er en av Norges viktigste stemmer i samferdselsdebatten.