Ny E18 handler om buss, ikke om privatbiler

E18 mellom Asker og Oslo er den mest trafikkerte og forurensende veien i Norge. Utbedringen av den tåler ikke flere forsinkelser eller mer usikkerhet.