Sår tvil om gigantprosjekt på Vestlandet – mener prisen kan bli ti milliarder lavere