Søgne: Nye E39: – 9,5 millioner tonn fjell skal flyttes