Store besparelser mulig innen veiutbyggingen

Norge har de senere årene i stor grad trappet opp både investerings – og utbedringsbudsjettene til det å bygge ut og ta vare på veistrekningene rundt om i landet. Det har også vært helt nødvendig, men flere eksempler viser at det også er store effektiviseringsgevinster å hente innen utbygging av ny infrastruktur.