Veidekke forventer flatt marked for veibygging i 2019 og 2020

Skal målene i Nasjonal transportplan nås, må bevilgningene trappes opp gjennom perioden, fastslår Veidekke i sin ferske konjunkturrapport.