Vil ha riksveg 13 sør for Odda inn i ny NTP: Får vi ikkje dette til, vil Oddadalen ligga urørt til etter 2033