Billigare utbygging av E18 kjem bilistane til gode