Ny rapport: Fem fylke kjem til å bryte tryggleikskrav i tunnelar