Samferdselsministeren bestiller fremtidskart for ny NTP

Arbeidet med det faglige grunnlaget for Nasjonal transportplan 2022-2033 er i gang.