Sprengte 52 km tunnel med 18.000 salver

Det er store dimensjoner på Norges hittil største tunnelprosjekt.