Vurderer bompenger for elbiler på E6

Det trengs mer penger for å fullføre E6 gjennom Gudbrandsdalen, og inntektene så langt er for små. Nå foreslås det at også elbiler bør betale bompenger.