150 personer jobbet med E18-prosjektet. Nå er de 2.

Første del av Regjeringens prestisjeprosjekt Ny E18 står bom stille. Nå jobber Veivesenet for byggestart høsten 2021, to år senere enn planlagt, for prosjektet til 15 milliarder kroner.