Flest nordmenn har elbil der bilistene får store bompengefordeler