Områderegulering for E39 Mandal – Lyngdal øst til offentlig ettersyn