SVV forsvarte seg mot misfornøyde driftsentreprenører