– Vurderer brukerbetaling for kart i strid med stortingsvedtak