Klassifisering av bruene sparer bransjen for 100 millioner kroner årlig