Nå legger Skanska den første asfalten på OPS-strekningen Løten og Elverum