Samspillkontrakter gav mindre konflikt. Nå lyses flere oppdrag ut