Tegner motorveier for 120 km/t fra Østlandet til Rogaland

Mens Vegvesenet mener det er ulønnsomt å bygge veier for 120 km/t, planlegger konkurrenten Nye Veier allerede for denne hastigheten. De mener Norge bør legge inn 120 km/t som toppfart når nye veier planlegges.