«Feil om Nye Veier»

I en kommentar fremmer Kjell Werner flere uriktige påstander om Nye Veier. Werner påstår at Nye Veier har fått spesialbehandling når det gjelder utforming av veier. Det er ikke riktig.