Kronikk: Bompengar og anna galskap

Det er nesten utruleg, men likevel sant: Samferdslepolitikken i Norge er i høg grad basert på mytar.