Høyreledelsen håper det ikke er så mye krutt igjen i bompengesaken

Høyreledelsen håper at velgerne blir opptatt av mer enn bompenger. Om ikke, kan det bli vanskelig å gjenvinne storbyer som Bergen.