100 millioner til opprusting av viktige eksportveier

Regjeringen setter av 100 millioner kroner for å ruste opp viktige fylkeskommunale veier slik at laks og andre eksportartikler kommer raskere og tryggere fram.
Rull til toppen