– Hadde tunnelane vore eit hotell, så hadde dei blitt stengde på dagen

I mange år har politikarar og transportnæringa gjenteke kravet om at det må byggjast ein ny tunnel på den sterkt trafikkerte hovudvegen mellom Sogn og Fjordane, Sunnmøre og Austlandet.