Mistanke om alvorlig skade på Foldabrua etter at naboer hørte uvanlige lyder

Rull til toppen