Ny rapport: Sterk vekst, men lønnsomheten faller i bygg og anlegg