Vegvesenet må avlyse prosjekt: Mangler kapasitet på grunn av omorganiseringen

Omorganiseringen i Statens vegvesen gjør at etaten ikke har kapasitet til fullføre anbudsrunden på fylkesvei 333 i Sandnes.
Scroll to Top