Bedre biler gjør at Statens vegvesen åpner for å bygge veier med dårligere sikkerhet

Scroll to Top