Halvparten av firefeltsveiene mangler

Og bare en firedel av midtdelerne som kreves etter veinormalene, er på plass
Scroll to Top