Meninger: Nye Veier viser vei

Nye Veier AS viser at en helhetlig utbygging av Rv4 har det største verdiskapingspotensialet og er på topp i samfunnsøkonomisk lønnsomhet. Nye Veier ønsker seg Rv4 inn i sin utvidede portefølje.
Scroll to Top