NHO Transport: Foreslår dyrere biodrivstoff i statsbudsjettet

Regjeringen foreslår å innføre veibruksavgift på alt biodrivstoff fra 1. januar 2020. For biodiesel vil avgiften utgjøre 3,62 kroner per liter hvis forslaget til statsbudsjettet blir vedtatt. På den annen side blir det ingen endringer i merverdiavgiften.
Scroll to Top