Nye Veier har sikret seg arealer til makeskifte på Lillehammer