Statlige penger til næringsvegene

Det opprettes en tilskuddsordning på 100 millioner kroner årlig i statlig tilskudd til utbedring av fylkeskommunale næringsveger.
Scroll to Top