Trafikken på E6 vil bli doblet: Forbereder tunnel nummer to

Ny motorvei med 110 km/t på lange strekninger sør for Trondheim gir så stor trafikkøkning at Nye Veier og Statens vegvesen allerede i vinter vil legge til rette for to tunnelløp i Soknedalstunnelen.
Scroll to Top